Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy fotoro, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem fotoro.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep fotoro jest prowadzony przez firmę:

FELIS Robert Łączyński

ul.Biskupia 52/17

04-216 Warszawa

NIP: 113-010-84-75

REGON: 010424732

e-mail: biuro@fotoro.pl
tel. 790-470-550

Punkt odbiorów osobistych i składania osobistych reklamacji znajduje sie pod adresem:
ul. Szaserów 67 lok. U-1,
04-311 Warszawa,
tel. 790-470-550,
e-mail: biuro@antyk-wariat.com


3. Zakup w sklepie internetowym fotoro oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w trakcie trwania przerwy urlopowej (informacja o przerwie jest zamieszczana na stronie głównej) będą realizowane nastepnego dnia roboczego po zakończeniu przerwy.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym fotoro są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

8. Firma FELIS wystawia paragon na zakupiony towar lub na życzenie fakturę VAT.

III. Reklamacje i odstapienie od umowy

9. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad z wyjatkiem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

10. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@fotoro.pl, lub w formie pisemnej na adres do korespondencji. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

11. Klientom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@fotoro.pl lub na adres do korespondencji. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.Przesyłkę należy nadać na adres FELIS Robert Łączyński, ul.Biskupia 52/17, 04-216 Warszawa


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FELIS Robert Łączyński
ul.Biskupia 52/17
04-216 Warszawa

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,
numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

12. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru który jest równy najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy dostępnemu na aukcji.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

IV. Informacje końcowe

13. Firma prowadzi głównie sprzedaż wysyłkową jednak odbiór osobisty zakupionych towarów jest możliwy w Punkcie Odbiorów Osobistych pod adresem 04-311 Warszawa, ul.Szaserów 67 lok. U-1. W tym przypadku jedyna dostępna forma płatności to płatność gotówką przy odbiorze. Przed przybyciem prosimy o telefoniczne lub mailowe ustalenie szczegółów odbioru. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu milowego: biuro@fotoro.pl

14. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

15. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

16. Istnieje możliwość wystawienia wybranych przedmiotów z naszej oferty na aukcję Allegro. Nasz nick z Allegro: Robo7


17. Administratorem danych podanych przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administracji. Klient ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności.